Kontakti

Tel: +377 44 209 086
E-mail: nmatoshi@hotmail.com
Adresa: Rruga Dëshmorët e Marecit 287