A r c a d i s


Konstituimi

Konstituimi

Studio Arcadis është formuar më 31/12/2008 në Prishtinë.
Shërbimet që Studio Arcadis kryen kanë të bëjnë kryesisht me Projektim në lëmin e Arkitekturës, Mbikqyrjen dhe Realizimin e
Projekteve, Dizajnit, Konsultimeve profesionale, Menagjimin e Ndertimit etj.

 

Fushëveprimi

Fushëveprimi i studios tonë është kryesishtë në Prishtinë dhe në qytetet tjera të Kosovës si në : Gjilan, Podujeve, Kamenic, Ferizaj, Vushtri, Prizren etj. Studio Arcadis në kohën e fundit ka zgjeruar veprimtarin e vet edhe jashtë vendit me partneret e saj në Zvicër dhe Austri

 

Partnerët

Në lëmin e Projektimit "Studio Arcadis" ka partnerë(bashkëpuntorë) si:

 • Arch. Afrim Veliu  -Zurich
 • 3D Project & Engineering  -Prishtinë
 • Studio Zero -Prishtinë
 • SAMS Building 1 
 • Hidro Tech  -Prishtinë
 • Arch El -Gjilan
 • Në lamin e Ndërtimit "Studio Arcadis" ka partnerë(Bashkëpuntorë) si:
 • Art Construction LLC  -Prishtinë
 • Nura Grup sh.p.k
 • Afrimi Company 
 • Alb-Vizion sh.p.k  
 • Sima Com sh.p.k   
 • D&A Construction
 • M&B Kompany
 • Cakolli Group sh.p.k
 • AAC Group sh.p.k

 

Arkitektuara

Arkitektuara e Studios Arcadis ka një dimension të ri i cili i bënë projektet të jënë te veqanta dhe të dalluara . Sublimimi i formës dhe funksionit apo zgjidhja e përkryer e funksionit në formën  estetikishtë të qëndrueshme  është gjithmonë piksynim i yni.
 Në projektet tona, projekti i ri i radhës gjithmonë do të ketë elemente të reja në hap me të arriturat e teknologjisë, të materialeve dhe të mënyres së punës dhe jetesës por gjithmonë do të kenë elemente të objekteve paraprake të zbërthyera dhe të evoluara te cilat do të tregojnë indentitetin e Studios Arcadis
Ne gjithmonë përpiqemi që kërkesën dhe programin e klientit ta zberthejmë në një funksion të mirë në kuadër të një  forme unike dhe bashkëkohore .

 

 

Me respekt Studio Arcadis
CEO: Naim Matoshi
Prishtinë 2011